Nyheter > Regjeringen vil styrke arbeidsmarkedstiltak

Glede og forventninger

– Gledelig! Nå er forventningen at det blir økte midler til AFT, forteller Ulf Madsen som forbundsleder i FLT.

Torsdag 11. mai la Regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. I budsjettet økes posten til arbeidsmarkedstiltak med 250 millioner kroner.

Vil ha full sysselsetting

I en pressemelding fremhever Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen viktigheten av økningen.

– Regjeringens mål er full sysselsetting. Da må vi bidra til at de som trenger litt mer opplæring eller arbeidserfaring får det, slik at de kan komme seg ut i arbeidslivet.

Forbundslederen i FLT kan bekrefte nødvendigheten bak forslaget.

– Dette vil føre til at flere av de som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeidslivet, også de som står lengst fra arbeidsmarkedet, avslutter Madsen.