Nyheter > Regjeringen styrker Forsvaret

Under en pressekonferanse torsdag 2. mai uttalte Statsminister Jonas Gahr Støre at Regjeringen vil foreslå en økning på 7 milliarder kroner i Forsvarsbudsjettet i år.

Fem av milliardene vil gå til å framskynde tiltak som er foreslått i Forsvarets langtidsplan.

– Vi er glad for at dette foreslås før langtidsplanen er ferdigbehandlet i Stortinget, forteller første nestleder i IE&FLT, Merete Jonas.

To av de syv lovte milliardene vil gå til å øke Forsvarets operative evne.

Arbeidsplasser i Norge

Forbundsnestlederen mener satsningen bør gi gode muligheter for norsk forsvarsindustri.

Hun er spesielt opptatt av teknologiutvikling, vedlikehold og nye arbeidsplasser i Norge.

– Det er viktig at Forsvaret utnytter de sivile ressursene hos forsvarsindustrien hjemme i Norge.

Bjørn Arve Skjulestad
HOVEDTILLITSVALGT: Bjørn Arve Skjulestad leder bedriftsklubben til IE&FLT hos Kongsberg Defense Aerospace. Foto: Frode Ersfjord

Krever mer forutsigbarhet

IE&FLT organiserer medlemmer i forsvarsindustrien.

Blant dem er Bjørn Arve Skjulestad, hovedtillitsvalgt i bedriftsklubben til IE&FLT hos Kongsberg Defense Aerospace.

– Vi trenger forutsigbare rammer på hvordan innkjøpene fra Forsvaret skal foregå, forteller han.

Han vil ha langsiktige bestillinger slik at bedriftene i forsvarsindustrien kan planlegge for teknologiutvikling og innkjøp.

– Å skaffe råvarer og komponenter gjøres best om man får oversikt langt frem i tid.

Kongsberg Defense Aerospace produserer blant annet luftvernsystemet NASAMS, som Regjeringen i mars besluttet å kjøpe mer av.

– Bjørn Arve tar opp bekymringer rundt langsiktighet som vi hos IE&FLT følger nøye med på, forsikrer Merete Jonas.

IE&FLT ønsker at Norge skal ha en høy selvforsyningsgrad og sikring av produksjonen.

– Vi mener også at kompetanse og ressurser må være tilstede slik at vedlikehold kan gjøres hjemme.

FORNØYD: Første nestleder i IE&FLT, Merete Jonas. Foto: Frode Ersfjord

Tenk utenfor boksen

Jonas med IE&FLTs medlemmer har lenge påpekt at det er behov for flere ansatte i forsvarsindustrien.

Regjeringens forslag innebærer at 114 milliarder kroner vil bli bevilget til Forsvaret i revidert statsbudsjett.

Med dette når også Norge Nato-målet fra 2014 som sier at 2 prosent av brutto nasjonalprodukt skal brukes på forsvar innen 2024.

– Men det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i store deler av norsk arbeidsliv. Kanskje er det på tide å tenke utenfor boksen for å sikre arbeidskraft i til forsvarsindustrien i framtiden, spør Jonas til slutt.