Nyheter > Regionkonferanse Vest

Foto fra konferansen med regionrådgiver i midten.

Forbundsleder Ulf Madsen og 2.nestleder Arnstein Aasestrand besøkte konferansen og orienterte om aktuelle saker fra forbundet. Deretter ble de 12 deltakerne delt opp i grupper for å gi sine innspill til handlingsplan og aktivitetsplan for regionen. – Regionen har stort potensiale for verving av nye medlemmer og etablering av flere bedriftsgrupper. Særlig innen maritime næringer og hotell og restaurant, forteller regionrådgiver Lisa Nordlund. Hun er godt fornøyd med konferansen som bø på flere gode diskusjoner.

Vil etablere ny avdeling i Sogn og Fjordane

Region Vest har per nå ca. 5000 FLT-medlemmer. Mange av disse jobber på bedrifter uten bedriftsgruppe og noen er også eneste medlem på sin arbeidsplass. Derfor blir det viktig å skape flere bedriftsgrupper for å gi et godt tilbud til alle medlemmer i regionen. Det er delvis store geografiske avstander i regionen, noe som kan by på både utfordringer og nye muligheter. Aksel Svarstad fra avdeling 89 holdt en presentasjon som illustrerte dette da han fortalte om avdelingens medlemmer. Styret i FLTs avdeling i Høyanger består omtrent bare av medlemmer som jobber ved Hydro, men potenisalet i Sogn og Fjordane er stort i ulike bransjer. Her peker særlig maritime næringer (blå næringer, journ. anm.) seg ut. Nordlund vil jobbe tett med avdelingene i Sogn og Fjordane for å verve nye medlemmer. På sikt håper avdelingene i Sogn og Fjordane at det vil være potensiale for å etablere en avdeling i nord i fylket, slik at det blir kortere avstander mellom avdeling og medlemmene.

Dette ble også diskutert på konferansen:

  • Organisasjonsbygging og rekruttering er høyt prioritert.
  • Få flere aktive bedriftsklubber, øke aktiviteten i avdelingene og sikre medlemsvekst i regionen.
  • Styrke organisasjonen, slik at det er ett godt mottak når man verver nye medlemmer.
  • Mer samarbeid med andre forbund og LO regionalt, samt mellom avdelingene i regionen.
  • Årsmøte med valg til landsråd er planlagt i april 2019.
  • Regionen har meldt inn sine kursønsker og det vil bli arrangert en Superkurshelg i regionen i april 2019.