Nyheter > Regionkonferanse Øst

Region Øst og regionrådgiver Elisabeth. Foto: Marit Gabler

Forbundsleder Ulf Madsen innledet konferansen med å snakke om forbundets prioriteringer framover. Han trakk særlig frem viktigheten av tillitsvalgte og regionrådgivers samarbeid som suksesskriterier i de nye regionene. Nestlederne Aud Marit Sollid og Arnstein Aasestrand orienterte om nyheter innen sine arbeidsområder. Deretter var det duket for en praktisk økt med gruppearbeid blant deltakerne under kyndig veiledning av regionrådgiver Elisabeth M. Mogård. Gruppearbeidet dannet utgangspunktet for et utkast til handlingsplan for regionen, som vil bli sendt ut i etterkant av konferansen.

Rekruttering og organisasjonsbygging

Hovedsatsningen i regionen er rekruttering på bedrifter der FLT har medlemmer og tillitsvalgte. Disse vil regionrådgiver og avdelinger aktivt oppsøke for å gjøre FLT synlig og bidra til rekruttering av nye medlemmer, samt gi støtte til tillitsvalgte. -Vi vil tette «hullene» der vi allerede er. Videre vil vi jobbe med å etablere bedriftsgrupper, og etter hvert vil vi også oppsøke nye bedrifter for å rekruttere, forklarer Mogård. Hun legger til at det er positivt at flere av avdelingene i regionen kjenner hverandre godt fra før og allerede samarbeider. På konferansen var det også et underholdningsinnslag med utdeling av Region Øst Awards som påskjønnelse til avdelinger som utmerker seg på ulike måter. – Det er en viktig del av regionarbeidet å begeistre og skape god stemning, sier Mogård om Region Øst Awards.

Dette ble også diskutert på konferansen:

  • Første prioritet er rekruttering av medlemmer på bedrifter FLT allerede er og etablere bedriftsgrupper. Etter hvert vil det også satses på å rekruttere medlemmer på nye bedrifter.
  • Regionen skal avholde en ny konferanse i februar, for å sikre kompetansepåfyll til de avdelingstillitsvalgte.
  • Alle avdelinger bør holde et minst et medlemsmøte per år.
  •  Alle avdelinger oppfordres til å etablere egen side på Facebook og aktivt dele informasjon fra forbundet og fra hverandre.
  • Regionen ønsker å opprette en felles gruppe for regionen på Facebook ( lukket gruppe for samhandling)
  • Det er viktig med oppdatert kontaktinformasjon på medlemmer og avdelinger, det jobbes med å samle inn dette der det mangler.
  • Regionen vil komme med forslag til kurs/skoleringstemaer for tilbud i sentral regi.