Nyheter > Regionkonferanse Midt

Foto: Anniken Refseth

Forbundsleder Ulf Madsen og 2. nestleder Arnstein Aasestrand innledet på konferansen. – Det var stort engasjement og spennende å bli bedre kjent med avdelingene. FLT har mange flotte og dyktige tillitsvalgte som er opptatt av å ha aktivitet og et godt tilbud til medlemmene sine, sier regionrådgiver Anniken Refseth, som er nyansatt i FLT. På konferansen ble det jobbet med handlingsplan for regionen.

Rekruttering og bedriftsgrupper

Refseth mener potensialet for å rekruttere unge medlemmer er stort i regionen, særlig når det gjelder studenter og fagskolestudenter. Samtidig som det jobbes aktivt med rekruttering, er det avgjørende å støtte både støtte tillitsvalgte og bedriftsgrupper for eksempel med bedriftsbesøk og andre møter på dagtid. – Medlemsmøter og temakvelder i avdelinger og bedriftsgrupper er viktige arenaer både for rekruttering og medlemspleie, sier Refseth. Noen av avdelingene i regionen er allerede svært aktive med å rekruttering av yngre medlemmer og studenter. Regionrådgiver vil bistå avdelinger som trenger støtte til rekruttering og bedriftsbesøk ved behov. På regionrådgiverens plan fremover er en rekke bedriftsbesøk, både for å rekruttere nye medlemmer og for å pleie eksisterende bedriftsgrupper.

Dette ble også diskutert på konferansen:

  • Det satses på å etablere nye bedriftsgrupper, verve nye yngre medlemmer og gi et godt medlemstilbud via avdelingene med temakvelder o.l
  • Det satses på stand og bedriftsbesøk (ansikt til ansikts- verving) i verving. Det ble diskutert litt rundt hvordan en stand bør arrangeres og profilartikler fra forbundet.
  • Det ble også spilt inn ønske om kurs på engelsk, da noen avdelinger har flere fremmedspråklige medlemmer.
  • Handlingsplanen for regionen er straks klar og vil deretter forankres i regionen.
  • Det blir ny regionkonferanse/årsmøte i april 2019