Jeg vil lese …

Forbundsstyreprotokoller

2022

Protokoll fra forbundsstyret 19. mai og 20. mai 2022
Protokoll fra forbundsstyret 25. januar 2022
Protokoll fra forbundsstyret 1. mars 2022
Protokoll fra forbundsstyret 20. april 2022

2021

Protokoll fra forbundsstyret 26. januar 2021
Protokoll fra forbundsstyret 9. februar og 22. mars 2021
Protokoll fra forbundsstyret 21. april 2021
Protokoll fra forbundsstyret 26.mai 2021
Protokoll fra forbundsstyret 21. juni 2021
Protokoll fra forbundsstyret 16. august 2021
Protokoll fra forbundsstyret 28. september 2021
Protokoll fra forbundsstyret 19. oktober 2021
Protokoll fra forbundsstyret 10. desember 2021

2020

Protokoll fra forbundsstyremøte 28. januar 2020
Protokoll fra forbundsstyremøte 25. februar 2020
Protokoll fra forbundsstyremøte 20. mars 2020
Protokoll fra forbundsstyremøte 2. april 2020
Protokoll fra forbundsstyremøte 7. mai 2020
Protokoll fra forbundsstyremøte 23. juni 2020
Protokoll fra forbundsstyremøte 25. august 2020

2019

Protokoll fra forbundsstyremøte 22. januar 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 26. februar 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 2. april 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 14. mai 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 25. juni 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 20. august 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 24. september 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 29. oktober 2019
Protokoll fra forbundsstyremøte 6. desember 2019

2018

Protokoll fra forbundsstyremøte 23. januar 2018
Protokoll fra forbundsstyremøte 20. februar 2018
Protokoll fra forbundsstyremøte 24. april 2018
Protokoll fra forbundsstyremøte 22. mai 2018
Protokoll fra forbundsstyremøte 26. juni 2018
Protokoll fra forbundsstyremøte 16. oktober 2018
Protokoll fra forbundsstyremøte 13. november 2018
Protokoll fra forbundsstyremøte 14. desember 2018
Oversikt over saker behandlet av forbundsstyret 2018
Status innkomne forslag fra Landsmøtet 2017

2017

Protokoll fra forbundsstyremøte 27. januar 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 21. mars 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 25. april 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 22. og 23. mai 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 1. juni 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 20. juni 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 24. august 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 26. september 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 24. oktober 2017
Protokoll fra forbundsstyremøte 15. desember 2017

Rundskriv

2022

Rundskriv 1-2022: Årsmøter i  avdelinger og bedriftsgrupper 2022
Rundskriv 1-2022: Vedlegg 1
Rundskriv 1-2022: Vedlegg 2
Rundkriv 1-2022: Vedlegg 3
Rundskriv 2-2022: Delegatfordelingen til FLTs landsmøte 19.–22. november 2022
Rundskriv 2-2022: Vedlegg 1
Rundskriv 2-2022: Vedlegg 2
Rundskriv 2-2022: Vedlegg 3
Rundskriv 3-2022: Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk starter fremforhandling av et fremtidig samarbeid
Rundskriv 4-2022: Invitasjon til tariffkonferanse 2022
Rundskriv 5-2022: Superkurshelg 2.-4. september 2022, Sørmarka Konferansehotell
Rundskriv 6-2022 Kandidater til LOs regionalråd
Rundskriv 7-2022 Innkalling til FLTs 18. ordinære landsmøte 2022
Rundskriv 8-2022 Valgkomiteen ønsker innspill
Rundskriv 8a-2022 Valgkomiteen for Landsmøtet 2022 ønsker forslag og innspill
Rundskriv 9-2022 Informasjon til avdelingene vedrørende mekling på overenskomst for tekniske funksjonærer 2022
Rundskriv 10-2022 Tariffrevisjon høst 2022 Arbeidslederavtalen
Rundskriv 11-2022 Støtte til konferanser i avdelingene 2023
Rundskriv 12-2022 Støtte til pensjonistgrupper 2023
Rundskriv 13-2022 FLT får nye nettsider

2021

Rundskriv 1- 2021: Årsmøter i avdelinger og bedriftsgrupper 2021
Rundskriv 1- 2021: Vedlegg 1
Rundskriv 1-2021: Vedlegg 2
Rundskriv 1- 2021: Vedlegg 3
Rundskriv 2-2021: Sentrale aktiviteter 2021
Rundskriv 2-2021: Vedlegg 1
Rundskriv 3-2021: Fagbladets redaktør ønsker innspill til saker i fagbladet “Ledelse og Teknikk”
Rundskriv 4-2021: Jubilantutmerkelser for medlemmer i FLT
Rundskriv 4-2021: Vedlegg 1
Rundskriv 5 – 2021: Endringer i OU-fondsreglene og håndtering av refusjon etter konferanser
Rundskriv 5 – 2021: Vedlegg 1
Rundskriv 5 – 2021: Vedlegg 2
Rundskriv 5 – 2021: Vedlegg 3
Rundskriv 6- 2021: Varsel om plassoppsigelse
Rundskriv 7-2021: Støtte til konferanser i avdelingene 2022
Rundskriv 7-2021:Vedlegg 1
Runskriv 8-2021:Forslag til tariffrevisjon 2022
Rundskriv 9-2021: Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund
Rundskriv 9-2021: Vedlegg 1
Rundskriv 10-2021: Støtte til pensjonistgrupper 2022
Rundskriv 11-2021: FLT-APPEN avvikles 31.12.2021
Rundkriv 12-2021: SKH januar 2022
Rundskriv 13-2021: Påminnelse – tariffrevisjonen 2022 – forslag til krav
Rundskriv 14- 2021: FLTs 18. ordinære Landsmøte 19. – 22. november 2022 – Innkalling og foreløpig saksliste
Rundskriv 14- 2021: Forslag til industripolitisk plattform
Rundskriv 14-2021: Forslag til nye vedtekter
Rundskriv 14- 2021: Forslag til nytt prinsipprogram
Rundskriv 14 – 2021: Brukerhåndbok for registrering av forslag

2020

Rundskriv 1 – 2020: Invitasjon til tariffkonferanse 2020
Rundskriv 2 – 2020: Årsmøter i avdelinger og bedriftsgrupper 2020
Rundskriv 2 – 2020: Vedlegg 1
Rundskriv 2 – 2020: Vedlegg 2
Rundskriv 2 – 2020: Vedlegg 3
Rundskriv 4 – 2020: Forslag på representanter til LOs 35. kongress 2021
Rundskriv 6 – 2020: Tariffrevisjon høst 2020 arbeidslederavtalen
Rundskriv 7- 2020: FLTs 18. ordinære Landsmøte – Innkalling
Rundskriv 7- 2020: Foreløpig saksliste til FLTs 18. ordinære Landsmøte 6. 9. november 2021
Rundskriv 7 – 2020: Formelt prosessnotat FLTs 18. ordinære Landsmøte 6. 9. november 2021
Rundskriv 7- 2020: Forslag til nye vedtekter 2022-2025
Rundskriv 7 – 2020: Forslag til nytt Prinsipprogram 2022-2025
Rundskriv 8 – 2020: Pensjonistgrupper 2021

2019

Rundskriv 1 – 2019: Årsmøter i avdelinger og bedriftsgrupper 2019
Rundskriv 2 – 2019: Superkurshelg april 2019
Rundskriv 3 – 2019: Årsmøtedatoer i avdelinger
Rundskriv 4 – 2019: GDPR personvern i FLT
Rundskriv 5 – 2019: Støtte til innkjøp av IT utstyr i avdelingene
Rundskriv 7 – 2019: Varsel om plassoppsigelse 
Rundskriv 8 – 2019: Støtte til konferanser i avdelingene høst 2019 
Rundskriv 8 – 2019:Retningslinjer for støtte til konferanser i avdelingene 2019
Rundskriv 9 – 2019: LOs Olje og gassutvalgets årskonferanse 
Rundskriv 9 – 2019: Vedlegg
Rundskriv 10 – 2019: Ny nettbutikk og oppdaterte retningslinjer for økonomisk støtte til rekruttering og profilering
Rundskriv 10 – 2019: Retningslinjer for økonomisk støtte til profilering og rekruttering til avdelingene
Rundskriv 11 – 2019: Støtte til pensjonistgrupper 2020
Rundskriv 13 – 2019: Forslag til tariffrevisjon 2020
Rundskriv 15- 2019: Støtte til konferanser i avdelingene 2020 og nye retningslinjer
Rundskriv 15- vedlegg 1: Avtale om administrativ bistand for 2019 mellom FLT og Studieforbundet AOF Norge
Rundskriv 15 – vedlegg 2: Fondsregler-OU2019
Rundskriv 15 – vedlegg 3: Retningslinjer for støtte til konferanser i avdelingene

2018

Rundskriv 1- 2018: Årsmøter i avdelinger og bedriftsgrupper 2018
Rundskriv 2- 2018: Endringer i refusjon av avdelingskontingent
Rundskriv 3 – 2018: Grunnkurs for tillitsvalgte
Rundskriv 4 – 2018: Invitasjon til LOs informasjonskonferanser Tariff 2018
Rundskriv 5 – 2018: Støtte til lokal skolering høsten 2018
Rundskriv 6 – 2018: Forhåndsvarsling av regionkonferanser med valg til landsrådet
Rundskriv 7 – 2018: Varsel om brudd i de samordnede forhandlingene
Rundskriv 7 – 2018: Vedlegg til rundskriv
Rundskriv 8 – 2018: Superkurshelg august 2018
Rundskriv 10 – 2018: Ny personvernlov – GDPR
Rundskriv 10- 2018: Personvern i FLT (vedlegg)
Rundskriv 11 – 2018: Stand ved studiestart på fagskoler
Rundskriv 12 – 2018: Avdelingenes geografiske områder
Rundskriv 12 – 2018: Vedlegg
Rundskriv 13- 2018: Ny personvernforordning GDPR
Rundskriv 14 – 2018: LOs Olje og gassutvalgets årskonferanse 2018
Rundskriv 15 – 2018: Forslag tariffrevisjon høst 2018
Rundskriv 16 – 2018: Støtte til konferanser i avdelingene våren 2019
Rundskriv 16 – 2018: Vedlegg
Rundskriv 17 – 2018: Invitasjon til konferanse om ledelse
Rundskriv 18 – 2018: Støtte til forbundets pensjonistgrupper – aktiviteter i 2019
Rundskriv 19 – 2018: Superkurshelg januar 2019
Rundskriv 19 – 2018:  Superkurshelg januar 2019 revidert

2017

Rundskriv 1-2017: Årsmøte i avdelingene og i bedriftsgruppene 2017
Rundskriv 2-2017: FLTs 17. ordinære Landsmøte – Påminnelse om frist for innsending av forslag
Rundskriv 3-2017: Kandidater til pensjonist- og studentobservatører til forbundets 17. ordinære Landsmøte
Rundskriv 4-2017: Innkomne forslag til FLTs 17. ordinære Landsmøte – status
Rundskriv 5-2017: Hovedavtalerevisjonen LO – NHO 2017
Rundskriv 6-2017: Forbundets purrerutiner
Rundskriv 7-2017: Støtte til opplæring høsten 2017
Rundskriv 8-2017: Nytt grunnkurs for tillitsvalgte
Rundskriv 11-2017: LO olje og gassutvalg årskonferanse
Rundskriv 12-2017: Forslag til tariffrevisjon 2018
Rundskriv 13-2017: Støtte til opplæring våren 2018
Rundskriv 14-2017: Valgkomiteen ønsker innspill og forslag
Rundskriv 15 -2017: Supplering av medlemmer til tariffråd
Rundskriv 16 – 2017: Kurs i regi av forbundet sentralt – 2018
Rundskriv 17 – 2017: Støtte til forbundets pensjonistgrupper – aktiviteter i 2018
Rundskriv 18 -2017: Invitasjon til tariffkonferanse 2018
Rundskriv 19 – 2017: Forslag til tariffrevisjon 2018 – påminnelse
Rundskriv 20 – 2017: Utvidelse av reiseforsikringen
Rundskriv 21 -2017: Oppnevning av representanter til LOs regionråd og -konferanser