Nyheter > Protokoller fra Hovedoppgjøret 2020
Du finner alltid protokoller fra hovedoppgjørene og mellomoppgjørene nederst i oversikten under FLTs avtaler. Du kan laste ned protokoller fra årets hovedoppgjør under «Forhandlingsresultat: Hovedoppgjør» her helt nederst i oversikten