Nyheter > Plassfratredelse: FLT forbereder seg på mulig streik fra 1. april
LO har i dag krevd den frivillige meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet, og varslet streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april, senest kl. 0600. Det ble levert en kollektiv plassfratredelse i dag (27. mars) kl. 13 til NHO. Dette innebærer en fullstending liste over hvilke arbeidstakere som kan bli tatt ut ved streik. Her er FLTs liste over bedrifter med antall medlemmer som kan tas ut i første streikeuttak. FLT tar ut medlemmer i de samme bedriftene som operatørforbundene og forsterker derved konsekvensene som streiken får i den enkelte bedrift. Informasjon til FLTs avdelinger sendes ut på e-post. Hvis LO og NHO ikke blir enige, vil nærmere 23 000 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra den 1. april. Fakta: FLTs oppdaterte brosjyre som gir svar på problemstillinger og spørsmål knyttet til streik. FriFagbevegelses Tariffleksikon.