Nyheter > Partssamarbeidets kompetanseeffekter
FLTs etter-og videreutdanning (EVU) er unik, tariffavtalene gir medlemmene mulighet til gratis EVU via utdanningsselskapet Addisco. AFI har i forbindelse med rapporten «Partssamarbeidets kompetanseeffekter» utført en større undersøkelse blant FLTs medlemmer, og i bedrifter som har erfaring med ordningen. Rapporten vurderer Addisco som en suksess og som en forutsetning for at FLTs medlemmer oppnår positive effekter av EVU-ordningen. Hovedårsaken er at Addisco med sin tilrettelegging av utdanningsløp tilpasset medlemmene, senker terskelen og dermed gjør det mulig for flere å ta EVU. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes

Resultater

– FLTs EVU-ordning er unik og en av de viktigste medlemsfordelene i FLT. Helt siden 1992, da vi første gang ble enig med arbeidsgiverne om å etablere en stipendordning, har FLT finansiert kompetansegivende etter- og videreutdanning for medlemmer. Dette er en vinn-vinn- situasjon for flere parter; medlemmet får en faglig utvikling, blir tryggere i utførelsen sin jobb og øker sin «ansettbarhet» på arbeidsmarkedet, samtidig som arbeidsplassen drar nytte av den økte kompetansen. Derfor er vår EVU-ordning også nyttig i et samfunnsperspektiv, sier forbundsleder Jonny Simmenes (bildet). Her er noen av resultatene fra rapporten:
  • Økt ansettbarhet: Medlemmer som har gjennomført EVU via Addisco opplever økte sjanser for å finne arbeid utenfor egen bedrift og internt i bedriften de jobber i. I tillegg opplever mange å få den kompetansen de trenger for å fylle den stillingen de allerede har.
  • Økt kompetanse innen aktuelt fagfelt bidrar til mer selvtillit og opplevelse av mestring
  • Addisco sikrer høyere gjennomføringsgrad blant medlemmer som benytter EVU, grunnet blant annet praktisk og økonomisk tilrettelegging.
  • Bedriftene drar fordel av den økte kompetansen og opplever « bedre kunnskapsflyt» og «utnyttelse av hverandres kunnskap».

Last ned eller bestill rapporten

Du kan laste ned hele rapporten her. Hvis du ønsker trykt utgave eller kortversjon av rapporten, ta kontakt med oss på postkasse@flt.no. Fakta I 1999 stiftet FLT aksjeselskapet Addisco. Addisco er et eget selskap som tilbyr EVU til medlemmene. Les mer om Addisco og EVU her