Nyheter > Oversikt over årsmøter i avdelingene

Illustrasjonsfoto avdeling 28. Foto: Marit Gabler

Nyttig om årsmøter

Forbundets vedtekter er et viktig verktøy å bruke når man skal forberede og gjennomføre årsmøter, enten det er i avdeling eller bedriftsgruppe. Les vedtektene før dere begynner med årsmøtet. Når årsmøtet er avholdt er det viktig at dere sender inn skjema for valg av styre. Se skjemaer herPå vår side for tillitsvalgte finnes mer informasjon om styrearbeid og møter
 • Avdelingene i FLT skal avholde årsmøte innen 31. mars.
 • Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Saksliste og frist for innsendelse av forslag skal fremgå av innkallingen.
 • Da man ønsker forutsigbarhet på årsmøtet, må sakslisten ikke være oppført med posten ”eventuelt”.
 • Årsmøtet fastsetter avdelingskontingent utover landsmøtets fastsatte minimumskontingent.
 • Årsmøtet behandler beretning, regnskap og innkomne forslag.
 • Årsmøtet kan beslutte å opprette egen pensjonistgruppe.
 • Årsberetning, regnskap og melding om valg sendes inn til forbundet senest en måned etter avholdt årsmøte.

Avdelinger som har hatt eller skal ha årsmøter

 • 48 Midt Troms Nord: Mars
 • 37 Kristiansand og omegn: 09. februar
 • 58 Tromsø Nord: 16.mars
 • 59 Harstad: 12.april
 • 151 Svalbard: 19.mars
 • 12 Mo i Rana: 14.mars
 • 53 Kjøpsvik: 16.februar
 • 123 Svolvær: 22.mars
 • 17 Trondheim: 16.mars
 • 108 Trøndelag Nord: 20.mars
 • 116 Kyrksæterøra: 9. februar
 • 121 Meråker: 16.mars
 • 40 Kristiansund: 13.mars
 • 44 Ålesund: 22.mars
 • 45 Årdal: 22.mars
 • 60 Sunndalsøra: 7.mars
 • 86 Høyanger: 9. februar
 • 101 Vestre Sunnmøre: 15.mars
 • 109 Haram: 15.mars
 • 119 Leirvik: 13.mars
 • 14 Bergen: 10.mars
 • 22 I Rogaland: 17.mars
 • 1 Vestfjorddalen: 15.mars
 • 3 Horten: 13.mars
 • 5 Drammen: 14.mars
 • 10 Ringerike: 13.mars
 • 18 Tønsberg: 26.februar
 • 19 I Telemark: 16.mars
 • 20 Larvik: 08.mars
 • 29 Kongsberg: 20.mars
 • 33 Skien: 15.mars
 • 39 Notodden: 26.februar
 • 43 Sandefjord: 16.mars
 • 4 Oslo/Akershus:  14.mars
 • 21 Fredrikstad: 21.mars
 • 36 Halden: 15.mars
 • 46 Askim: 14.mars
 • 63 Moss: 14.mars
 • 92 Sarpsborg: 14.mars
 • 102 Oslo Lufthavn: 22. januar
 • 15 i Innlandet: 22.mars
 • 28 Raufoss: 15.mars
 • 72 Region-Sør FLT-SSV: 06. februar
 • 73 Region-Øst FLT-SSV 08. mars
 • 74 Region-Vest FLT-SSV 12.mars
 • 76 Region-Nord FLT-SSV 17.mars
 • 83 Region-Midt FLT-SSV 15. mars
 • FLT SVV Hovedstyre FLT-SSV: 08.mars