Nyheter > Oppstart for arbeidsledere
23 FLT-medlemmer starter på det nye Arbeidslederstudiet som gir totalt 30 studiepoeng. Les mer om utdanningstilbudene her – Jeg er stolt av at vi nå kan utvide tilbudet vårt ytterligere med et nytt studie. Siden 1992 har FLT satt av noen øre per time som en del av tariffavtalen i en etter- og videreutdanningsordning. Det gjør det mulig for medlemmer å få gratis videreutdanning, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Vurderer du å søke etter- og videreutdanning?

Som FLT-medlem kan du få gratis etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco. Addisco utvider stadig sitt utdanningstilbud, og samarbeider med de fremste universiteter og høgskoler. Undervisningen er foregår via digitale læringsplattformer og på studiesamlinger, noe som gjør det lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Søknadsfristen for studier denne våren er utløpt, men det er mulig å søke studier senere i år.  Søknadsfrist blir annonsert på Addisco sine nettsider, ta kontakt med Addisco ved spørsmål om søknadsfrist og studier. Les mer om FLTs etter- og videreutdanningsordning her