Nyheter > Oppgjørets time: Finn datoene for lønnsoppgjøret her

Overenskomster med NHO

Overenskomst for Tekniske funksjonærer (Arbeid og Inkludering) – Avtalte datoer er 8. og 9. oktober 2020. Overenskomst for Tekniske funksjonærer – 8. og 9. oktober. Overenskomst for Arbeidsledere – 8. desember. Overenskomst for Arbeidsledere Byggfag – 9. desember Overenskomst for Arbeidsledere i Hotell og Restaurant – Ikke avtalt dato

Overenskomster med Spekter

Overenskomst med Spekter/LO Stat – Funksjonæravtalen for bussbransjen/VY – 2. og 3 september 2020 (Brudd i forhandlingene) -Meklingen er berammet til 18. og 19 september. Overenskomst med Spekter/LO Stat – AIM 9. september 2020. Overenskomst med Spekter/LO stat – OCH Ortopedi – Ikke avtalt dato.

Overenskomster med Virke

Overenskomst for Tekniske Funksjonærer avtalte datoer er 13. september 2020. Overenskomst for Arbeidsledere – Ikke avtalt dato.

Overenskomst med Glass og Fasadeforeningen

Overenskomst for Tekniske Funksjonærer – Ikke avtalt dato. Overenskomst for Arbeidsledere – Ikke avtalt dato.

Overenskomst med Arbeidsforening for vekst og attføringsbedrifter ( ASVL)

Overenskomst for funksjonærer – 30. oktober.