Nyheter > Om mulig streik i Frontfagsforhandlingene 2022
Tekst: Øyvind Sørensen, rådgiver/jurist i FLT Årets frontfagsforhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri startet onsdag 9. mars 2022. Frontfagsforhandlingene markerer starten på årets hovedoppgjør. For FLTs del starter hovedoppgjøret med tariffkonferanser 5. og 11. mai. Se egne utsendelser vedrørende dette. Vi har også fastsatt dato for forhandlinger av overenskomsten for tekniske funksjonærer med NHO, den første overenskomsten vi forhandler ved oppgjøret. Forhandlingene vil bli avholdt 14. og 15. juni. Tirsdag 15. mars valgte Fellesforbundet å bryte forhandlingene i frontfaget. Partene må dermed ha bistand fra Riksmekleren i årets oppgjør. Meklingsfristen er satt til fredag 1. april 2022. På bakgrunn av dette er det risiko for at det vil bli streik i frontfaget fra starten av april. Dette kan igjen få betydning for våre medlemmer, som kan bli berørt av denne streiken på ulike måter. Vi har i dag fått inn enkelte henvendelser om betingede permitteringsvarsler og spørsmål om dagpenger eller økonomisk støtte ved permittering grunnet streik. Forbundet har utarbeidet en veileder i forbindelse med årets hovedoppgjør. Veilederen gir svar på en rekke spørsmål som kan tenkes å dukke opp i tiden som kommer, herunder permittering og økonomiske forhold under konflikt. Veilederen er ment som et verktøy både for tillitsvalgte og andre som blir berørt enten direkte eller indirekte av arbeidskamp i forbindelse med årets hovedoppgjør.

Se også LO-advokatenes artikler om konflikt: