Om oss > Hva vi mener > Høringer og uttalelser

Høringer i 2021

Høringer i 2019

 • Høring – Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
 • Høring – Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité 17. oktober 2019
 • Høring – Endring i Universitets- og høyskoleloven. Vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning.
 • Høring – Ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
 • Høring – Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Høringer i 2018

 • Høring – Konsekvenser ved overføring av fylkesadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020 og vurdering av alternativer
 • Høring – EUs tredje energimarkedspakke (ACER)
 • Høring – Høringssvar North Connect
 • Høring – Forskriftsfesting av oppfølgingstjenester i arbeids- og velferdsetatens egen regi.
 • Høring – Forskrift til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

Høringer i 2017

 • Høring – Endring i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemdas
  avgjørelser
 • Høring – Endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra
  bemanningsforetak
 • Høring – Fagskolen: Et attraktivt utdanningsvalg