Om oss > Hvem vi er > Forbundsstyret

Politisk ledelse

Forbundslederen er organisasjonens øverste leder. På Landsmøte 2022 ble det også valgt en påtroppende forbundsleder. Nestlederne er sidestilte og trer inn ved behov som forbundslederens stedfortreder.

Ulf Madsen

Forbundsleder

Leder forbundets daglige virksomhet og er ansvarlig for administrasjonen, leder forbundsstyret og FLTs arbeidsutvalg (AU)

FLT

Merete Øiestad Jonas

Påtroppende forbundsleder

Henning Skau

1. nestleder

Ståle Johannesen

2. nestleder

Styremedlemmer

Lars Christian Nilsen

Styremedlem

Alf Edvard Masternes

Styremedlem

Helge Stølen Reiestad

Styremedlem

Camilla Hanses

Styremedlem

Heidi Apeland

Styremedlem

Rune Heggem

Styremedlem

Edith Bjerkan

Styremedlem

Kent Roger Buajordet

Styremedlem

Varamedlemmer

Kent Dahlin

1. vara

Børge Solem

2. vara

Lene Sivertsen

3. vara

Heidi L. Faanes

4. vara

Benedicte Gjellestad

5. vara

Astrid Sørvåg

Vara