Om FLT > Hvem vi er > Forbundsstyret

Politisk ledelse

Forbundslederen er organisasjonens øverste leder. Nestlederne er sidestilte og trer inn ved behov som forbundslederens stedfortreder.

Ulf Madsen

Forbundsleder

Leder forbundets daglige virksomhet og er ansvarlig for administrasjonen, leder forbundsstyret og FLTs arbeidsutvalg (AU)

Styremedlemmer

Lars Christian Nilsen

Styremedlem

Alf Edvard Masternes

Styremedlem

Helge Stølen Reiestad

Styremedlem

Merete Øiestad Jonas

Styremedlem

Camilla Hanses

Styremedlem

Heidi Apeland

Styremedlem

Rune Heggem

3. varamedlem

Varamedlemmer