Om oss > Hvem vi er > Politisk ledelse

Politisk ledelse

Forbundslederen er organisasjonens øverste leder. På Landsmøte 2022 ble det også valgt en påtroppende forbundsleder. Nestlederne er sidestilte og trer inn ved behov som forbundslederens stedfortreder.

Ulf Madsen

Forbundsleder

Leder forbundets daglige virksomhet og er ansvarlig for administrasjonen, leder forbundsstyret og FLTs arbeidsutvalg (AU)

FLT

Merete Øiestad Jonas

Påtroppende forbundsleder

Henning Skau

1. nestleder

Ståle Johannesen

2. nestleder