Om FLT > Hvem vi er > Politisk ledelse

Politisk ledelse

Forbundslederen er organisasjonens øverste leder. Nestlederne er sidestilte og trer inn ved behov som forbundslederens stedfortreder.

Ulf Madsen

Forbundsleder

Leder forbundets daglige virksomhet og er ansvarlig for administrasjonen, leder forbundsstyret og FLTs arbeidsutvalg (AU)