Om oss > For arbeidsgivere > Håndtering av trekklister

For å få tilgang til Winorg trekksentral må du sende en e-post til trekklister@flt.no med følgende opplysninger:

Bedriftens navn og organisasjonsnummer, ditt navn, din e-postadresse og ditt mobilnummer (dette benyttes kun til kostnadsfritt å sende engangskode for pålogging). 

NB! Brukere av Winorg trekksentral kan ikke lenger levere lister i FLTs trekklisteportal. Hvis du ikke kommer inn kan dette være årsaken. Dersom du ikke kommer inn i FLTs trekklisteportal og du ikke er satt opp som bruker i Winorg trekksentral, ta kontakt på trekklister@flt.no.

FLTs trekklisteportal

Som arbeidsgivere kan du logge deg på vår trekklisteportal med trekklistenummer og arbeidsgiver-ID for å endre og levere trekklister på en sikker måte.  Ved innlogging i portalen er det mulig å gjøre følgende: 

  • Gjøre endringer direkte i trekklisten som kommer opp på siden. 
  • Endre trekkbeløp for den ansatte. For eksempel ved kontingentreduksjon innvilget av forbundet etter at trekklisten er sendt ut, eller etter annen avtale med forbundet. 
  • Sette en sluttdato. Om en av de ansatte ikke lenger skal trekkes for kontingent, for eksempel ved permittering eller avslutning av arbeidsforholdet. 
  • Legge til en ny person. 
  • Laste opp en trekkliste til oss. Du kan også laste opp en trekkliste som fil til oss i Excel eller PDF. Vi ønsker helst listene i Excel-format. 
  • Om du gjør endringer vil vi gjerne at du skriver en kommentar til oss som forklarer hva endringen kommer av. 
  • Du kan ikke endre skjemaet etter du har trykket “Send inn og godkjenn”. 
  • Krav til FLTs etter- og videreutdanningsfond. Les informasjon fra vår økonomiavdeling.

NB!  Dersom vi har mottatt betalingen før trekklisten leveres kan den allerede ha blitt oppdatert i vårt system. Du kan da ikke logge inn her og sende oss listen. Hvis det er betalt flere dager før listen sendes inn og beløpet som er betalt er det samme som ble fakturert, er det for sent å sende inn listen. Dersom du ikke får logget inn her med trekklistenummeret og det er trukket et annet beløp enn det som er fakturert, ta kontakt med oss. 

Har du spørsmål eller vil endre noe?

Etter at du har trykket «Send inn og godkjenn», kan du ikke lenger gjøre endringer i skjemaet i FLTs trekklisteportal. Hvis du vil gjøre endringer i skjemaet etter innsending eller endre fakturaadresse, må du ta kontakt med oss. Det samme gjelder ved spørsmål om WinOrg trekksentral, FLTs trekklisteportal eller trekklister, eller om det ønskes kopi av faktura.