Om oss > For arbeidsgivere > Fond for etter- og videreutdanning

Hva er FLTs etter- og videreutdanningsfond?

Partene i FLTs tariffavtaler er enige om at bedriftenes fremtid vil være avhengig av vedlikehold og fornyelse av de ansattes kompetanse. For å møte dette behovet, har det siden 1992 vært avsatt midler til stipendordning for etter- og videreutdanning for hvert medlem som omfattes av FLTs overenskomster. Beløpet er regulert til kr 1,20 pr. time fra 1. januar 2019. Partene er enige om at bedriftene en gang årlig innbetaler det avtalte beløpet på (kr 2.340,- per år for full stilling) til FLT. Gjennom denne ordningen kan FLTs medlemmer underlagt tariffavtale søke om stipend til etter-og videreutdanning.

Hvorfor skal bedriften betale til fondet?

Dette kravet er hjemlet i våre overenskomster. I våre to største overenskomster, Tekniske funksjonærer med NHO og Arbeidsledere m/NHO, er dette regulert i hhv. § 21 og § 5. Se alle våre overenskomster.

Alle bedrifter med ansatte som er medlemmer i FLT og som er underlagt tariffavtale, må betale dette kravet til stipendordningen. NB! Dette kravet belastes bedriften og skal ikke trekkes medlemmene i lønn eller innberettes som lønn.

Hvorfor faktureres kravet for forrige år?

EVU-kravet faktureres i februar påfølgende år for medlemmer som har vært ansatt ved bedriften foregående år. Dette faktureres etterskuddsvis fordi vi må motta trekklister fra alle bedrifter for å ha oversikt over hvilke medlemmer som har vært ansatt ved bedriften før vi kan fakturere kravet.

Hva skjer om fakturagrunnlaget er feil?

Sammen med fakturaen følger en liste over hvilke personer som er grunnlaget for kravet. Dette kravet gjelder for foregående år, så det skal betales for medlemmer som har vært ansatt foregående år. Det skal betales for alle medlemmer som har vært ansatt ved bedriften. Det skal også betales for medlemmer som har vært sykemeldte eller i lønnet permisjon. Medlemmer som er permittert eller i ulønnet permisjon skal det ikke betales krav for.

Hvis dere har korrigeringer til grunnlagslistene ber vi om at dere sender oss disse på e-post.

A) Dersom dere er fakturert for medlemmer som har sluttet ber vi dere oppgi navn og sluttidspunkt.

B) Dersom dere er fakturert for medlemmer som har vært permittert ber vi dere oppgi navn, permitteringsgrad og permitteringsperiode.

Har du ytterligere spørsmål?

Ta kontakt med din arbeidsgiverorganisasjon.