Nyheter > Oljeindustrien: — Motoren i norsk økonomi må overleve!

KLAR FOR DRILLING: FLTs leder for avdelingen i Kongsberg er bekymret for arbeidsplasser i oljeindustrien. Foto: mikeuk/iStock

Sammen med Fellesforbundet og fire andre fagforeninger har Lars Christian Nilsen, Hovedtillitsvalgt for FLT i FMC Kongsberg Subsea AS, skrevet brev til Statsministeren og parlamentariske ledere på Stortinget hvor de ber om iverksettelse av nye prosjekter i petroleumsindustrien.

Vil bevare kompetanse

Fagforeningene er bekymret for at kompetansen i industrien kan forvitre om man ikke satser også i nedgangstider. — Naturressursene tilhører oss alle og forvaltningen av disse, også i krisetider, må være i samsvar med at Norge selv beholder kompetansen og initiativet. Å opprettholde høy grad av teknologiutvikling i Norge er et nøkkelord også for nye, fremtidige grønne industrier. Alle investeringsordninger til operatørene som kan bidra til å løfte prosjekter og nyutvikling vil være velkommen, også den foreslåtte midlertidige skatteforslaget som nå ligger klar til behandling påpeker Nilsen. Over 300 000 mennesker jobber i, heller har tilknytning til petroleumsindustrien. Leverandørindustrien har opplevd store tap av inntekter etter at etterspørselen for olje på verdensmarkedet har sunket med 30%.

ØNSKER SATSNING: Hovedtillitsvalgt i FMC for FLT, Lars Christian Nilsen.

Nye grønne industrier

I brevet fra de hovedtillitsvalgte i fagforeningene kommer det også forslag om incentiver til å bruke oljeindustrien og leverandørindustrien sin teknologi til å bidra til en grønnere industri. — Teknologien fra olje- og gassbransjen kan også benyttes i havbruk og lukkede oppdrettsanlegg. Fornybar energi til havs i kombinasjon med hydrogenproduksjon med lagring og karbonfangst med lagring, er også eksempler hvor Norge kan lede an. Innen disse områdene må myndighetene bidra med midler til å opprette pilotering- og utviklingsprogram av teknologier relatert til slike løsninger. — Vi må bruke denne krisen til å gjøre noe positivt for industrien og fremtiden. Da kreves det handling nå, avslutter Lars Christian Nilsen. Les brevet her.