Nyheter > Nytt om avdelingstilhørighet
FLT har tidligere informert medlemmer som er berørt av disse endringene. Forbundet oppfordrer alle medlemmer som har spørsmål om dette til å ta kontakt. Spørsmål kan rettes til postkasse@flt.no eller til oss per telefon. – Vi behandler henvendelser fortløpende og er snart i mål med implementering av dette vedtaket, sier Tone Eriksen, avdelingsleder Medlemsservice.

Dette er vedtaket

Forbundstyrets vurdering er at så langt det er praktisk mulig må oppmøtested være det som styrer avdelingstilhørigheten, men i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å bruke bosted enten fordi vi ikke har eller kan få tak i oppmøtestedet, eller fordi medlemmets mulighet til å delta i organisasjonen er mye større på bostedsadressen enn på oppmøtestedet. Dette vedtaket gjelder for alle medlemmer og har tilbakevirkende kraft. Det gis i denne prosessen en mulighet for det enkelte medlem å reservere seg mot å bli flyttet til ny avdeling. Oppmøtestedet baseres på foretakets forretningsadresse/besøksadresse og følger opp unntakene etter følgende prinsipp:
  • Bostedsadressen avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger: Medlemmer som ikke ønsker å oppgi arbeidsgiver/oppmøtested Medlemmer som ikke har fast oppmøtested Medlemmer med ukjent arbeidssted Medlemmer med oppmøtested utenfor Norge (utenlands eller offshore) Medlemmer som er selvstendig næringsdrivende Medlemmer som er uten arbeidssted på grunn av arbeidsledighet, arbeidsavklaring eller lignende Medlemmer som er pensjonert
  • Oppmøtested avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger: Medlemmer som er studenter
Les mer om avdelingstilhørighet og oppmøtested