Nyheter > Nytt nettverk for arbeidsinkludering

Dette nettverket vil gi styrke og tyngde i arbeidet med arbeidsinkludering. – Vi opplever at vi har felles mål for arbeidet, sier påtroppende forbundsleder, Merete Jonas. Dette nettverket vil både føre til samkjøring av krav, og at FLT vil bli lyttet til.

Organisasjonene er enige om følgende mål i forbindelse med statsbudsjettet for 2024:

•       Styrke arbeidsmarkedstiltakene

•       1.000 nye VTA-plasser hvert år i en forpliktende plan til behovet er dekket

•       Styrke AFT-tiltaket, må få et eget kapittel i statsbudsjettet slik at det ikke er konjunkturavhengig.

•       Styrke den individuelle oppfølgingen i tiltakene

•       Rammen for funksjonsassistanse må økes

– Når det gjelder disse målene, så vil alle organisasjonene ta opp dette i arbeids- og sosialkomiteen, sier Merete Jonas, påtroppende forbundsleder i FLT. Neste fot i bakken er arbeidet med stortingsmeldingen om AFT.