Nyheter > Nytt grunnkurs for tillitsvalgte
Det nyopprettede grunnkurset består av to moduler. Modul 1 som avholdes i september stiller ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om deltakerne har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT». Kurset skal inspirere nye tillitsvalgte til å fungere i rollen. Innholdet omfatter blant annet fakta om FLT, lover og regler, samt opplæring i praktisk tillitsvalgtarbeid. Les mer om programmet her Forbundet dekker reise, opphold og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Meld deg på innen 10. august 2017 til postkasse@flt.no. Spørsmål kan rette til Elisabeth M. Mogård, elmo@flt.no, 917 69 654. Les mer om kursstedet på Hurdalsjøens nettsider Følg arrangementet på Facebook