Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret: Streikestøtten økes
DEMONSTRASJON: Streikeappeller på Youngstorget i Oslo den 18. april 2023. Foto: Frode Ersfjord

Øker streikestøtten

Forbundsstyret vedtok nye regler for streikestøtten, inkludert de som blir permittert grunnet streik og som får avslag på dagpenger.

Beløpene er skattefrie.

A) Medlemmer i streik/lockout

  1. Fra og med uke 1 tom uke 3 gis det kr. 6.250,- pr uke. Del av uke 1/5.
  2. Forbundsstyret vurderer fortløpende situasjonen og stønadens størrelse.

B) Medlemmer som er permittert og som får avslag på dagpenger:

  1. Fra og med uke 1 tom uke 3 gis det kr. 6.250.- pr uke. Del av uke 1/6.
  2. Forbundsstyret vurderer fortløpende situasjonen og stønadens størrelse.

C) Medlemmer som blir permittert grunnet streik eller lockout i egen eller annen bedrift gis økonomisk støtte i karensdagene. Stønadens størrelse er den samme som i punkt A og utbetales mot dokumentasjon.

D) Stønaden gjelder for tariffperioden 2022-2024

Vil ha mer strøm

KRAFTKAR: LO-sekretær Are Tomasgard ønsker seg mer strøm og bedre nett. Foto: Frode Ersfjord

Mer av alt -raskere, var Energikommisjonens forside da den leverte sin rapport 1. februar i år. LO-sekretær Are Tomasgard var medlem av kommisjonen, og besøkte FLT’s forbundsstyre for å diskutere anbefalingene.

– Industrien oppgir nettilgang som viktigste barriere for nyetablering, vi trenger derfor å satse på mer nettkapasitet, fortalte Tomasgard.

Et flertall av kommisjonen foreslo også at qettstrukturen i større grad bør bygges ut i forkant av utviklingen i forbruket.

FLT har tidligere arrangert frokostmøte i forbindelse med Energikommisjonens rapport. Du finner opptak av møtet med en politisk debatt her.