Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret, mars 2023
LEDET MØTET: Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

Vil styrke FLT med ny rådgiver

Forbundsstyret vedtok at det opprettes hjemmel for en ny rådgiverstilling i arbeidslivsavdelingen. Med dette vil FLT kunne yte enda bedre service overfor medlemmer.

D-kontingent innføres

Landsmøtet vedtok i november 2022 en ny «D-kontingent» for medlemmer som er 100% arbeidsledige.

Administrasjonen har sett på hvordan dette skal gjøres i praksis både med hensyn til størrelse på kontingenten og de saksbehandlingsrutiner som vil gjelde

D-kontingenten settes til kr 50,- pr måned, samt forsikringer.
Medlemmer på D-kontingent betaler ikke avdelingskontingent.

Tuva Moflag fra Ap innledet om arbeid og inkludering

DISKUTERTE OG LYTTET: Arbeiderpartiets Tuva Moflag under FLT’s Forbundsstyremøte den 7. mars 2023. Foto: Frode Ersfjord

Arbeiderpartiets Tuva Moflag er andre nestleder i Stortingets Arbeids- og sosialkomité. Hun besøkte FLT’s forbundsstyre for å snakke om arbeid og inkludering.

– Koblingen mellom konjunkturer og arbeidsmarkedstiltakene er for sterk, var blant budskapene til Moflag.

FLT har sammen med NHO-foreningen Arbeid & Inkludering pekt på at de mest sårbare i arbeidslivet ikke må bli en del av kuttene som kommer når sysselsettingen blir høyere.

Moflag påpekte, i likhet hva FLT har gjort tidligere, at både Danmark og Sverige bruker mer på arbeidsmarkedstiltak enn hva vi gjør i Norge.

– Om grunnmuren er for svak, så har du kuttet det for langt ned, var meldingen fra Moflag til Forbundsstyret.

Nye retningslinjer for kurs og konferanser.

Forbundsstyret vedtok også nye (reviderte) retningslinjer for økonomisk støtte til kurs & konferanser. Disse vil gjelde for medlemmer og tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner.

Endringene omfatter blant annet søknadsfrist, at avdelinger kan søke om støtte og nytt punkt om samarbeid med AOF.

De nye retningslinjene er gjeldende fra 1. mai 2023 – klikk her for å melde deg på kurs!