Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret: Konstituering 2022-2025
SAMLET TIL KONSTITUERING: FLT’s forbundsstyre (med følgende administrasjon) for perioden 2022-2025, ledet av Forbundsleder Ulf Madsen (med ryggen til). Foto: Frode Ersfjord

Politiske plattformer

Landsmøtet vedtok i tillegg til et politisk prinsipprogram, også en industripolitisk plattform samt en samferdselspolitisk uttalelse.

Vedtakene danner grunnlaget for FLT’s politiske prioriteringer i den nye perioden, og det nye forbundsstyret tok sakene til etterretning. Du kan lese mer om politikken som ble behandlet under landsmøtet her.

Mandat om nytt forbund

FLT’s landsmøte ga det nye Forbundsstyret mandat til å forhandle om å skape et nytt LO-forbund sammen med Industri Energi.

– Vi har ingen å miste på veien. FLT er medlemmene og avtalene. Og avtalene må bestå, det er dette mandatet vi søker, sa Forbundsleder Ulf Madsen i sitt innlegg til Landsmøtet.

Du kan lese mer om mandatet og bakgrunnen her.

Det nye Forbundsstyret

Forbundsleder, Ulf Madsen
Påtroppende Forbundsleder, Merete Øiestad Jonas
Første nestleder: Henning Skau
Andre nestleder: Ståle Johannesen

Styremedlem Lars Christian Nilsen
Styremedlem Heidi Apeland
Styremedlem Helge Stølen Reiestad
Styremedlem Rune Heggem
Styremedlem Alf Edvard Masternes
Styremedlem Edith Bjerkan
Styremedlem Kent Roger Buajordet
Styremedlem Camilla Hanses (ansattrepresentant)

  1. vara Forbundsstyret Kent Dahlin
  2. vara Forbundsstyret Børge Solem
  3. vara Forbundsstyret Lene Sivertsen
  4. vara Forbundsstyret Heidi L. Faanes
  5. vara Forbundsstyret Benedicte Gjellestad
    Personlig vara for ansattrepresentant, Astrid Sørvåg

Nye kontingentsatser

Landsmøtet vedtok å heve kontingenten med 3% fra og med 1. januar 2023. Forbundsstyret vedtok derfor å regulere beløpsgrensene tilsvarende i tråd med tidligere praksis:

A-kontingent –  lønn/ytelser på eller mer enn 90% blir pr. år 442 414 (36 868 pr. mnd.)

B-kontingent – lønn/ytelser på >70% og <90% blir 344 143 (28 679 pr. mnd.)

C-kontingent – lønn/ytelser på mindre enn 70% blir 344 143 (28 679 pr. mnd.)

Ble takket av

Tradisjon tro ble avtroppende forbundsstyremedlemmer takket av med krus og håndtrykk av forbundsleder.

TAKKET 1: Tidligere 2. nestleder Arnstein Aasestrand fikk takk etter 13 år i FLT’s forbundsstyre. Aasestrand går nå inn i en ny rolle som regionrådgiver. Foto: Frode Ersfjord
TAKKET 2: Trond Rødsjø ble takket av etter sin tid i Forbundsstyret. Foto: Frode Ersfjord
TAKKET 3: Terje Sagstad ble takket for sin innsats i Forbundsstyret. Foto: Frode Ersfjord
Takket 4: Jens Olav Hagebakken ble takket av forbundsleder Ulf Madsen etter perioden i Forbundsstyret. Foto: Frode Ersfjord

Møteplan for 2023

Forbundsstyret vil møtes i FLT’s lokaler i Hammersborggata 9, Oslo – følgende datoer kl. 11.00:

Tirsdag 24. januar
Tirsdag 7. mars
Tirsdag 18. april
Tirsdag 23. mai
Tirsdag 27. juni
Mandag 14. august
Tirsdag 26. september
Tirsdag 24. oktober
Fredag 8. desember