Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Foto: Marit Gabler

Her er sakene fra forbundsstyremøtet.

Forbundsstyrets innstillinger til Landsmøtet

Et samlet Landsråd vedtok forbundsstyrets innstillinger til Landsmøtet. Forbundsstyrets innstillinger ble grundig gjennomgått på Landsrådsmøte 12. juni og innstillingene fra forbundsstyret går videre til Landsmøtet.

Sommerfullmakter til administrasjonen og godkjente vedtekter for FLT SVV

Administrasjonen gis fullmakt til å behandle og avgjøre saker i perioden forbundsstyret ikke har møter sommeren 2017. Administrasjonen rapporterer bruk av sommerfullmakter på forbundsstyrets første møte etter ferien. FLT SVV sine vedtekter gjort på deres Landskonferanse i 2016 ble godkjent.

Retningslinjer for FLT sine 25, 40 og 50 års jubilanter

Det ble nedsatt et utvalg som skal se nærmere på dette bestående av: Arnstein Aasestand (leder av utvalget), Merete Jonas og Lars Fuglesang.

Orientering om APP og medlemstall

Det registreres noen utmeldinger etter LO-vedtak om internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Det er flere andre LO-forbund som også opplever dette. Det er litt nedgang i medlemstallet, men det er positivt at stadig flere medlemmer går tilbake til å betale ordinær kontingent (A-kontingent) etter arbeidsledighet. FLT APP skal om kort tid bli tilgjengelig i Appstore/Google Play. Siste brukertest av app skal gjøres av administrasjon og inviterte FLT avdelinger. De første brukertestene av appen er ferdige og alt fungerer som det skal, men for å sikre at appen fungerer optimalt med en større brukergruppe vil forbundet holde en «lukket lansering», før appen lanseres offisielt før Landsmøtet. Kommunikasjonsavdelingen skal lage en lanseringsstrategi og skal fra høsten overta ansvaret for appen etter planen.