Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas ledet forbundsstyrets siste møte før ekstraordinært landsmøte.

Etablering av Addisco Holding AS og ny forvaltningsavtale

Christian Ditlev-Simonsen (Advokat i Simonsen Vogt Wiig) orienterte om opprettelsen av holdingsselskapet. Grunnen til opprettelsen er å sikre etter- og videreutdanningsordningen (EVU) i en mulig sammenslåing til et nytt forbund. Siden høsten 2022 har flere modeller vært utredet og vurdert av advokatfirmaet.

Innstillingen til forbundsstyret var at det etableres et holdingsselskap, Addisco Holding AS. Det foretas en kapital-forhøyelse i Addisco Holding AS, hvor kapitalinnskuddet utgjøres av aksjene i Addisco AS. Forbundsstyret stemte for innstillingen. Det ble også vedtatt ny forvaltningsavtale mellom Addisco og FLT. 

Hva skal skje med inaktive avdelinger?

Hva som skal skje med avdelinger som ikke har aktiviteter for medlemmene, skapte engasjement i forbundsstyret. Løsningene for å skape aktivitet kan være flere. Det å tilby digital oppfølging, slå sammen avdelinger eller vente med dette til spørsmålet om sammenslåing er avklart, var noen av forslagene som ble diskutert.

1. nestleder Henning Skau påpekte at det er planlagt en medlemsundersøkelse om hvilke tilbud medlemmer i disse avdelingene ønsker. Forbundsstyret vedtok at avdelinger som er inaktive settes under administrasjon og at avdelingskontingent holdes tilbake. Administrasjonen og regionrådgiverne setter i gang faste møter med avdelingene det gjelder.

Innstillinger til ekstraordinært landsmøte

Det ble valgt dirigenter, sekretærer og komiteer til det ekstraordinære landsmøte, 17. -18. november. Se oversikt og finn ut mer om Landsmøtet

Forbundsstyret vedtok innstillingen fra administrasjonen om at disse også skal fungere i rollene på et mulig sammenslåingslandsmøte 11. desember. Industri Energi vil stille med likt antall.

Reise og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes fullt ut, slik som på Landsmøtet i 2022. Kostgodtgjørelse dekkes etter Skatteetatens satser for trekk og skattefri godtgjørelse.

Halvårsregnskap, medlemsbevegelse og høringer

Det ble gitt en kort orientering om høringer. Se hvilke høringer FLT har svart på her. I tillegg ble det orientert om medlemsbevegelse, virksomhetsplan, halvårsregnskap og evaluering av streiken.

Vil du få med deg alt som ble diskutert? Les protokoll ved å logge inn i Tillitsvalgtverktøyet