Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Klar for sakspapirer: Forbundsleder Ulf Madsen i aksjon for FLTs forbundsstyre.

Tekst og foto: Frode Ersfjord FLTs forbundsstyre møttes den 13. november i Oslo for å diskutere budsjett og planverk for 2019.

Historisk skifte for medlemsbladet

Under Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt at FLTs fagblad «Ledelse og Teknikk» gjøres til en del av LO Media i løpet av denne landsmøteperioden. LO Media har levert forslag til overtakelse av bladet, som ble vedtatt av forbundsstyret. Medlemsbladet vil dermed ikke lenger ligge internt hos FLT som nå med egen redaktør. LO Media vil ansatte redaktør i samråd med FLT, og deretter overta all innholdsproduksjon, grafisk arbeid og utsendelse. Overtakelsen vil skje over sommeren 2019.

Hva skal FLT oppnå i 2019?

Forbundsstyret vedtok også en virksomhetsplan for 2019. I sin innledning til planen påpeker forbundsleder Ulf Madsen at den skal understøtte ambisjonen om å arbeide mer planmessig, målrettet og strategisk. Foruten å tilrettelegge for medlemsvekst og styrking av de nye regionene, vil spesielt etter- og videreutdanning (EVU) og satsningen på teknisk fagskole og faget ledelse få oppmerksomhet i 2019.

Nye etiske retningslinjer

Landsmøtet vedtok i 2017 at FLT skulle få etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Etter en gjennomgang fra Landsrådet i oktober, vedtok FLTs forbundsstyre nye etiske retningslinjer som vil være klar til publisering snarlig. De etiske retningslinjene tar utgangspunkt i UN Global Compact sine prinsipper. I tillegg gjenspeiler de forbundets visjon og fagbevegelsens langsiktige verdier som likhet, solidaritet og frihet.