Vant utdanningspris på 150.000 kroner

Sindre Gjøystdal og Arnstein Fedøy har én ting til felles. De har begge vunnet Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) sin utdanningspris for sine studentoppgaver. Les mer om dem og utdanningsprisen her. Kjenner du noen som bør søke? Del saken med dem.

Hvert år deler forbundet ut 150.000 kroner til gode studentoppgaver fortrinnsvis innen ledelse eller teknikk, men studenter med oppgaver innen de fagområdene FLT organiserer kan også søke. Frist for å søke utdanningsprisen er 1. oktober 2020. Husk at studiestedet må nominere oppgaven. Les mer om kriteriene og søk nå

Vant utdanningspris på 150.000 kroner

Sist oppdatert 17. august 2020
av Marit Gabler