Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen for Landsmøte 2017 ble innstilt på Landsrådsmøtet 31. august. Nå ønsker komiteen innspill og forslag fra FLTs avdelinger.

Foto: Tor Berglie

-Vi ønsker bred involvering fra hele organisasjonen ved at det sendes oss innspill og forslag til kandidater til de forskjellige vervene. Særlig ber vi avdelingene om å engasjere seg, men alle kan sende inn forslag, sier Merete Jonas, komiteleder.

Send inn forslag til valgkomiteen

Frist for forhåndsbehandling hos valgkomiteen settes til 20.oktober, forslag mottas selvfølgelig også helt fram mot valget. Valgkomiteen ønsker å gjøre så mye som mulig av arbeidet ferdig før selve Landsmøtet starter. Særlig oppfordring gis til å finne unge kandidater. Forslag sendes til Merete Jonas på e-post merete.o.jonas@bilfinger.com og Bjørn Nedreaas på e-post: bjorn.nedreaas@hydro.com

Valgkomiteen skal innstille på følgende verv til Landsmøtet:
Politisk ledelse: Forbundsleder, 1. og 2.nestleder
Forbundsstyret: 7 styremedlemmer og 5 varamedlemmer
Kontrollkomite: 3 medlemmer, samt vara til disse
Representantskapet i LO 3 representanter, samt vara til disse

Les mer om valgkomiteen
Les mer om Landsmøte 2017 og finn dokumenter 

Sist oppdatert 12. september 2017