Uravstemninger for avtaler

FLT har sammen med motparten fremforhandlet en rekke tariffavtaler som relevante medlemmer nå skal stemme over

Følgende avtaler er sendt ut til uravstemning med svarfrist den 27. januar 2021

  • Overenskomst for Arbeidsledere med NHO
  • Overenskomst for Arbeidsledere Byggfag med NHO
  • Overenskomst for Tekniske funksjonærer med Glass og Fasadeforeningen
  • Overenskomst for Arbeidsledere med Glass og Fasadeforeningen

FLT har også avtalt forhandlingsstart med NHO Reiseliv den 13. januar for
Overenskomst Arbeidsledere med NHO Reiseliv.

Sist oppdatert 6. januar 2021
av Frode Ersfjord