Ulf Madsen er ny forbundsleder

Under Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) sitt 17. ordinære landsmøte ble det valgt ny politisk ledelse. Ulf Madsen som tidligere har vært forbundets 1. nestleder ble valgt inn som forbundsleder. Arnstein Aasestrand ble gjenvalgt som forbundets 2. nestleder.

Ulf Madsen, Aud Marit Sollid og Arstein Aasestrand får applaus fra FLTs landsmøte. Foto: Frode Ersfjord

Av Marit Gabler og Frode Ersfjord

Temperaturen var høy under valget av ny forbundsleder. Salen var delt mellom de som ønsket fornyelse og de som ønsket sittende forbundsleder.

Det var bred enighet om at forbundsleder Jonny Simmenes har gjort en god jobb, men mange ønsket endring etter åtte år under Simmenes ledelse. Flere påpekte behov for kvinner og yngre kandidater i ledelsen. Landsmøtet valgte følgende ledelse:

Forbundsleder Ulf Madsen
1. Nestleder Aud Marit Sollid (forbundsstyret)
2. Nestleder Arnstein Aasestrand (gjenvalgt 2. nestleder)

– Jeg takker Jonny Simmenes for samarbeidet og den gode jobben han har gjort. Det er en stor glede å bli valgt som ny forbundsleder. Fremover vil vi blant annet ha fokus på å gjennomføre organisasjonsprosjektet 9.18, sa forbundsleder Ulf Madsen. Les mer om hva forbundslederen vil satse på i Frifagbevegelse

Gjennom prosjekt 9.18 vil FLT styrke sin organisasjon med fem nye regionsrågivere etter å ha redusert antallet regioner fra ni til fem.
– Det er viktigste for meg blir å lytte til grasrota og medlemmene fremover, avsluttet den nyvalgte forbundslederen.

Politisk ledelse i FLT

Kontrollkomiteen

Forbundsstyret

 

Sist oppdatert 7. november 2017
av Frode Ersfjord