Tilfredshetsundersøkelse

6. mai sendte forbundet ut en tilfredshetsundersøkelse til alle yrkesaktive medlemmer på e-post. Det er mulig å svare anonymt, og alle svar er viktige i arbeidet med å videreutvikle medlemstilbudet.

Tekst: Stein Arne Lunderbye og Marit Gabler

FLT vil vite mer om hvor fornøyde medlemmene er med forbundet, avdelingene og bedriftsgruppene. Derfor har vi nå sendt ut en tilfredshetsundersøkelse til våre yrkesaktive medlemmer. Svarene skal brukes i arbeidet med å videreutvikle medlemstilbudet og resultatene fra undersøkelsen vil presenteres senere.

Viktig om undersøkelsen

  • Undersøkelsen ble sendt ut på e-post til alle yrkesaktive medlemmer 6. mai. Husk at undersøkelsen går til den e-postadressen som er registrert i vårt medlemsregister. Ta gjerne kontakt med oss om du er yrkesaktiv og ikke har mottatt undersøkelsen på e-post.
  • Det tar ikke lang tid å svare på undersøkelsen. Svarfrist er 17. mai.
  • Alle som svarer på undersøkelsen kan være anonyme.
  • Hvis du har spørsmål om undersøkelsen, kontakt rådgiver Stein Arne Lunderbye: stlu@flt.no eller rådgiver/utreder Frode Janborg: frode.janborg@flt.no

 

 

Sist oppdatert 6. mai 2020