Tidligere vinnere av FLTs utdanningspris

Er du student med en god oppgave innen ledelse eller teknologi? Da bør du søke prisen innen 1. september. Studenter fra både fagskole, høgskole og universitet har tidligere vunnet prisen.

FLTs utdanningspris

Vinnere i 2016. Foto: Tor Berglie

Utdanningsprisen er på 150.000 kroner og deles ut til noen som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning. Hvis du er student og vil søke prisen, må du få veileder eller utdanningsinstitusjon til å anbefale din oppgave. Les mer om hvordan du søker her

Tidligere vinnere

  • Prisen ble delt mellom studenter ved Fagskolen Tinius Olsen og Universitet i Stavanger i 2014.
  • Prisen ble i 2015 tildelt Desentral sykepleierutdanning (DSU), Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
  • Prisen ble i 2016 tildelt studenter ved NTNU. Les mer 
  • Prisen ble i 2017 tildelt studenter fra Høgskolen på Vestlandet og FLT-medlem Sindre Gøystdal. Gjøystdal har tatt etter- og videreutdanning via vårt utdanningsselskap Addisco. Les mer

Kontakt oss med spørsmål om utdanningsprisen: postkasse@flt.no

Sist oppdatert 28. mai 2019
av Marit Gabler