Svar på spørsmål om ytringsfrihet og varsling

Snart kan det hende at du får anledning til å svare på spørsmål om ytringsfrihet og varsling på din arbeidsplass.

Engstelig på jobb 270Fafo skal gjennomføre en stor befolkningsundersøkelse om temaet.
I tillegg vil et utvalg av medlemmer og tillitsvalgte i FLT få spørsmål.

Vi oppfordrer alle som får henvendelsen til å svare, slik at kvaliteten på undersøkelsen blir best mulig.

Sentrale spørsmål i undersøkelsen er:

  • Hvilken rolle har tillitsvalgte i varslersaker
  • Hvor mange varsler og hvorfor forholder noen seg tause om kritikkverdige forhold
  • Hvordan går det med dem som varsler og saken det varsles om
  • Hvordan håndterer lederne meldinger om kritikkverdige forhold

Om du vil lese mer om undersøkelsen har vi laget et blogg-innlegg om undersøkelsen. Den finner du her. 

Sist oppdatert 30. mars 2016