Styrket videreutdanning og mer lønn i ASVL-området

Onsdag 6. juni ble FLTs forhandlingsdelegasjon enige med ASVL for årets hovedoppgjør.

Foto: Hedehog94/iStock

Tekst: Frode Ersfjord

– Jeg er fornøyd med resultatet som er i overensstemmelse med de andre oppgjørene i privat sektor som forbundet har gjennomført, sier FLTs forbundsleder Ulf Madsen.

Forbundet for Ledelse og Teknikk har forhandlet frem en økning i støtten fra Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedriftene (ASVL) til etter- og videreutdanning, fra 1,10 kroner timen til 1,20 kroner timen.

1,60 kroner i generelt tillegg

– Vi fikk også hevet det generelle tillegget litt mer innenfor ASVL-overenskomsten, avslutter Madsen.

Oppgjøret går nå til uravstemning hvor aktuelle FLT-medlemmer vil få tilsendt e-post til sin registrerte adresse.

Fristen for avstemningen er satt til den 29. juni.

Se protokoll for detaljer.

Sist oppdatert 8. juni 2018
av Frode Ersfjord