Søk FLTs utdanningspris

Hvert år deler vi ut 150.000 kroner til noen som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning. Studenter med gode oppgaver innen teknikk og teknologi oppfordres til å søke innen 1. september.

Studenter fra Høgskolen på Vestlandet vant i 2017. Foto: Marit Gabler

Nye statutter for FLTs utdanningspris ble vedtatt av forbundsstyre 22. mai 2018. Prisen skal honorere gode prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen teknikk/teknologi. Studentoppgaver innen ledelse, organisasjon og økonomi kan vurderes dersom oppgaven har en klar teknologisk relasjon, eller faller direkte inn under forbundets organisasjonsområde.

Forbundsstyret oppnevner en priskomite som skal vurdere søknadene. Nominasjonsfristen er 1. september hvert år og studenter nomineres til prisen av fagmiljø eller utdanningsinstitusjon ( F.eks. veileder).

Hvordan søke FLTs utdanningspris?

Er du student og vil søke vår utdanningspris? Da finner du mer informasjon her
Ta kontakt med utdanningsinstitusjonen du tilhører i god tid slik at en eventuell nominasjon er klar før 1. september.

Les utfyllende statutter og retningslinjer for FLTs utdanningspris

Sist oppdatert 24. mai 2018
av Marit Gabler