Søk Addisco-kurs og utdanningsstipend

Fristen for å søke kurs via Addisco til høsten er 1. juni 2019. Samme frist gjelder utdanningsstipend til etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Les mer om hvordan du søker her.

Søk Addisco- kurs høsten 2019

Som FLT-medlem kan du få utdanning opptil masternivå via Addisco.

Se høstens kurs og søk her 

Les om FLTs etter og videreutdanningsordning

FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning

FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning er en medlemsfordel som skal bidra til å styrke din ansettbarhet i arbeidsmarkedet. Støtteordningen er for deg som arbeidstaker, ordningen støtter ikke kurs og opplæring som er å anse som arbeidsgivers ansvar ihht Hoverdavtalens § 18.3. Det gis heller ikke støtte til kurs og opplæring som er å anse som samfunnets oppgave. FLTs støtteordning opererer med følgende stipendsatser per 2019:

  • Heltidsutdanning – inntil kr 50 000
  • Deltidsutdanning – inntil kr 37 500
  • Korte kurs – inntil kr 15 000

Søk stipend her

Sist oppdatert 21. mai 2019
av Marit Gabler