Nytt om avdelingstilhørighet

Nye vedtekter om avdelingstilhørighet og oppmøtested trer i kraft i 2019. Så langt det er praktisk mulig må oppmøtested være det som styrer avdelingstilhørigheten, men i noen tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å bruke bosted.

FLT har tidligere informert medlemmer som er berørt av disse endringene. Forbundet oppfordrer alle medlemmer som har spørsmål om dette til å ta kontakt. Spørsmål kan rettes til postkasse@flt.no eller til oss per telefon.
– Vi behandler henvendelser fortløpende og er snart i mål med implementering av dette vedtaket, sier Tone Eriksen, avdelingsleder Medlemsservice.

Dette er vedtaket

Forbundstyrets vurdering er at så langt det er praktisk mulig må oppmøtested være det som styrer avdelingstilhørigheten, men i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å bruke bosted enten fordi vi ikke har eller kan få tak i oppmøtestedet, eller fordi medlemmets mulighet til å delta i organisasjonen er mye større på bostedsadressen enn på oppmøtestedet. Dette vedtaket gjelder for alle medlemmer og har tilbakevirkende kraft. Det gis i denne prosessen en mulighet for det enkelte medlem å reservere seg mot å bli flyttet til ny avdeling. Oppmøtestedet baseres på foretakets forretningsadresse/besøksadresse og følger opp unntakene etter følgende prinsipp:

 • Bostedsadressen avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger:
  Medlemmer som ikke ønsker å oppgi arbeidsgiver/oppmøtested
  Medlemmer som ikke har fast oppmøtested
  Medlemmer med ukjent arbeidssted
  Medlemmer med oppmøtested utenfor Norge (utenlands eller offshore)
  Medlemmer som er selvstendig næringsdrivende
  Medlemmer som er uten arbeidssted på grunn av arbeidsledighet, arbeidsavklaring eller lignende
  Medlemmer som er pensjonert
 • Oppmøtested avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger: Medlemmer som er studenter

Les mer om avdelingstilhørighet og oppmøtested

Sist oppdatert 2. januar 2019
av Marit Gabler