Mellomoppgjøret: ASVL-overenskomsten 2019

Overenskomsten mellom LO/FLT og Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) fikk enighet om regulering den 14. juni i år.

Første nestleder i FLT, Aud Marit Sollid, i aksjon fra talerstolen. Foto: Frode Ersfjord

Enigheten er en del av det såkalte mellomoppgjøret, hvor reguleringsbestemmelser for det 2. avtaleåret avtales.
Herunder et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time, som tilsvarer kr 4.875,- pr. år. Alle tillegg vil være gjeldende med virkning fra 1. april 2019.

For de lokale forhandlingene er partene enige om at tillegg skal gis med utgangspunkt i den enkelte bedrifts økonomiske stilling.

For FLT signerte 1. nestleder Aud Marit Sollid protokollen, mens Dag Sandvik signerte på vegne av ASVL.

Protokollen fra oppgjøret finner du her.

Sist oppdatert 28. juni 2019
av Frode Ersfjord