Lønnsoppgjøret for Tekniske funksjonærer er klart

Overenskomsten for Tekniske funksjonærer er ferdigforhandlet for året 2020. Det blir et generelt tillegg på kr. 0,50 og videre lokale forhandlinger.

Fornøyd forbundsleder

– Vi er godt fornøyd, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Det var sent fredag kveld, etter at forhandlingene hadde pågått siden kl. 12 på formiddagen torsdag, at enigheten endelig kom på plass.
– Det har vært svært krevende forhandlinger, i en spesiell og krevende tid for både bedriftene og arbeidstakerne, legger Madsen til.

Forbundslederen mener forhandlingene har vært konstruktive og løsningsorienterte.

Endringer og faglig seminar

– Vi har fått noen tekniske endringer i avtalen nå, og spesielt viktig blir videreføring av utvalgsarbeid i forhold til lønnsbestemmelsen, sier Madsen.

FLT har vært opptatt av de varige endringene i arbeidslivet som kan komme grunnet viruspandemien som gjorde 400 000 arbeidsledige på det meste, våren 2020.

NHO og FLT har blitt enige om å arrangere et faglig seminar om relevante arbeidslivstemaer den nye tariffperioden. Koronapandemien vil her vies oppmerksomhet, og aktuelle krav til endringer i overenskomsten kan bli diskutert.

Omfangsbestemmelsen

Man har også hatt det forbundsledelsen beskriver som gode diskusjoner rundt tariffavtalenes omfangsbestemmelser. NHO vil ta initiativ ovenfor LO for å drøfte disse spørsmålene i et bredere perspektiv.

Det generelle tillegget er altså på linje med frontfaget med kr. 0,50 per time. Det er viktig å minne på om at det skal føres lokale forhandlinger i tillegg.

Resultatet av forhandlingene skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Sist oppdatert 10. oktober 2020
av Frode Ersfjord