Landsrådsmøte om landsmøte og LO-Kongressen

Vedtekter, prinsipprogram, tariffoppgjør og FLT’s fremtid: Landsrådet har hendene fulle.

TALER: Forbundsleder Ulf Madsen under landsrådsmøte på Gardermoen. Foto: Aud Marit Solli.

Kongress- og landsmøteforberedelser

FLT’s Landsråd møttes i dag på Gardermoen for å velge delegater til neste års LO-kongress, samt oppdateringer i forbindelse med årets tariffoppgjør. Møtet går fra 22. til 23. september.

LO-kongressen er Landsorganisasjonens høyeste organ. Den samles normalt hvert fjerde år. Samtlige av LO’s 25 medlemsforbund stiller her med sine valgte delegater.

Følgende ble valgt av Landsrådet

Delegater:
1. Aud Marit Sollid
2. Arnstein Aasestrand
3. Helge Stølen Reiestad
4. Heidi Apeland
5. Jens Olav Hagebakken
6. Heidi Faanes

Varaer:
1. Merete Ø. Jonas
2. Rune Heggem
3. Jorge Pino
4. Lene Sivertsen
5. Terje Asprusten
6. Berit Jorunn F. Haugsland

På agendaen er også diskusjon om forslag til nye vedtekter og prinsipprogram for FLT.
FLT’s landsrådsmøte blir avholdt med strenge smitteverntiltak, hvor flere også deltar via internett.

 

Sist oppdatert 22. september 2020
av Frode Ersfjord