LANDSRÅDET: Valgkomiteen til landsmøtet er klar!

Landsmøtet den 19. – 22. november i år har fått sin valgkomité. Komiteen ledes av Lars Christian Nilsen, valgt av Landsrådet.

I GODT HUMØR: Lars Christian Nilsen fra FLT’s forbundsstyre. Foto: Frode Ersfjord

Landsmøtets valgkomité

FLT’s ordinære landsmøte arrangeres den 19. – 22. november 2022 på Oslo Kongressenter.

Etter innstilling fra Forbundsstyret vedtok FLT’s Landsråd en valgkomité for landsmøtet under sitt møte i juni. Komiteen har i henhold til vedtektene syv medlemmer hvorav minst én er fra Forbundsstyret.

– Jeg takker for tilliten, og gleder meg til vi skal avholde vårt første møte i valgkomiteen, sier nyvalgt valgkomitéleder, Lars Christian Nilsen.

Nilsen sitter i FLT’s forbundsstyret og er også leder av avdeling 029 i Kongsberg.

– Vi skal få startet opp i sommer, og vil da sende ut e-post og varsel til hele organisasjonen hvor vi ber om innspill. Åpenhet og en demokratisk prosess er noe vi skal jobbe for å ivareta, forteller Nilsen.

Hvilke posisjoner skal foreslås?

Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene foreslå leder, 1. nestleder, 2. nestleder og syv forbundsstyremedlemmer. Videre skal den foreslå fem varamedlemmer. Medlemmer som velges til forbundsstyret må være underlagt forbundets overenskomstområde.

Komiteen skal også foreslå en kontrollkomité med tre medlemmer og personlige varamedlemmer samt representanter og vararepresentanter til LO’s representantskap.

Det er FLT’s landsmøte som til slutt velger etter valgkomiteen har lagt frem sin innstilling.

Valgkomiteen:
Lars Christian Nilsen, forbundsstyret og avdeling 029 Kongsberg (komiteleder)
Merete Jonas, forbundsstyret og avdeling 019 i Telemark
Betine Olsen, avdeling 059 Harstad
Bjørn Romsbotn, avdeling 022 i Rogaland
Ravinthrakumar Suntharalingam, avdeling 109 Haram
Lars Karlsen, avdeling 004 Oslo
Torill Fadnes, avdeling 014 i Hordaland

Kilde: FLT gjeldende vedtekter.

Sist oppdatert 15. juni 2022
av Frode Ersfjord