Gratis kompetanseheving – søk i dag!

FLT har i samarbeid med Norsk Industri og NITO søkt og fått tildelt tiltaksmidler for permitterte og ledige.

Er du permittert? Da kan du få gratis påfyll av kompetanse. Foto: NicoElNino/iStock

FLT har i samarbeid med Norsk Industri og NITO søkt og fått tildelt tiltaksmidler for permitterte og ledige.
— Det er i FLTs ånd at vi hele tiden videreutvikler vårt brede utdanningstilbud til medlemmene, så søk i dag, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Er du permittert eller ledig?

Midlene kommer fra Statens tiltakspakke for permitterte og ledige. Første mulighet er nettemner fra Høyskolen i Kristiania innenfor utvalgte fagområder som er relevant for funksjonærer.

Formålet med utdanningsprogrammet er at du nå kan bruke ledig tid på å oppgradere dine ferdigheter og nøkkelkompetanse før du skal tilbake i arbeidslivet.
Du kan velge blant tre emner:
Endringsledelse, Prosjekt og prosesstyring og Kreativitet, innovasjon og nyskapning.

Det er begrenset med plasser, og det er derfor førstemann-til-mølla prinsippet.
Meld deg på i dag, og start så raskt som du ønsker!

Sist oppdatert 5. juni 2020
av Frode Ersfjord