Full støtte til de streikende vekterne fra FLT

Vekterstreiken trappes opp til 1533 vektere. Vekterne kjemper for mer rettferdige natt- og helgetillegg.

– Vi støtter Norsk Arbeidsmandsforbund og Parats rettferdige kamp og krav fullt ut, sier Aud Marit Sollid, som er første nestleder i FLT.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) tjener en vekter i gjennomsnitt kr 437 280 i året, noe som inkluderer alle ulempetillegg. Dette gjør vekterne til en lavtlønnsgruppe.

– Dette er en gruppe som har blitt forbigått under mange lønnsoppgjør. Ulempene de opplever under tøft helge- og nattarbeid ligger langt etter det man kan forvente, påpeker Sollid.

Arbeidsgiversiden og vekternes fagforeninger ble etter streiken i 2010 enige om at lønnsutviklingen skulle heves, slik at bransjen ble mer konkurransedyktig. Etter en moderat oppgang har lønningen igjen vært på vei ned siden 2016.

Sist oppdatert 5. oktober 2020
av Frode Ersfjord