Forlengelse av dagpenger og AAP

På grunn av koronapandemien får de som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) forlenget stønadsperioden ut oktober 2020. Det samme gjelder mottakere av dagpenger som har 19 eller færre uker igjen av stønadsperioden ved utgangen av juni 2020. Det er ikke bra nok, mener forbundsleder Ulf Madsen.

ULF MADSEN. Foto: Frode Ersfjord/FLT

I statsråd ble det nylig vedtatt endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

– Det er positivt med forlengelse av stønadsperioder, men det er ikke nok. Det skulle vært 52 uker som både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er enige om, sier Madsen. LO og NHO har sammen sendt brev til statsministeren med krav om utvidelse til 52 uker 

Dette er endringene:

  • Endringene gjelder fra 1. juli 2020. Du kan lese dem her 
  • De som mottar arbeidsavklaringspenger og som når sin maksimale stønadsperiode 1. mars 2020 eller senere, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.
  • De som mottar dagpenger og som har 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.

Bli med i LO-advokatenes gruppe på Facebook. Her får du nyheter om arbeidsrett.

Sist oppdatert 6. juli 2020
av Marit Gabler