FLT’s landsmøte utsettes til 2022

Forbundsstyret har vedtatt at årets landsmøte skal utsettes til 2022 grunnet viruspandemien.

– Slik situasjonen er nå har forbundsstyret, etter en rekke henvendelser fra enkeltavdelinger, kommet frem til at vi er best tjent med å utsette landsmøtet til høsten 2022, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Den pågående viruspandemien gjør det i dag ikke mulig å avholde et fysisk møte.

Forbundsstyret vil ha en diskusjon om mulig landsmøtedato på sitt neste møte.

Saker til behandling

Typiske landsmøtesaker som skulle vært behandlet er politiske vedtak/uttalelser, prinsipprogram, vedtekter og valg.

Gjeldende prinsipprogram, vedtekter og valgt forbundsstyre vil derfor fortsette frem til landsmøtet i 2022.

Også LO utsetter

– Vi gleder oss til å igjen kunne treffe medlemmer og tillitsvalgte under mer normale omstendigheter. I mellomtiden vil forbundsstyret fortsette sine månedlige møter digitalt, avslutter Madsen.

FLT’s landsmøter arrangeres normalt hvert fjerde år.

Landsorganisasjonens (LO’s) kongress er også utsatt til 2022.

Sist oppdatert 26. januar 2021
av Frode Ersfjord