FLT krever at ferietillegget på dagpenger gjeninnføres

FLT krever at ferietillegget på dagpenger skal gjeninnføres. Ordningen er blitt svekket av høyreregjeringen som har fjernet ferietillegget.

I dag mister permitterte og ledige omtrent en månedsinntekt.

Etter et år med rekordhøy ledighet vil mer enn en kvart million norske arbeidstakere kunne slite med å få råd til sommerferien.

FLT mener vi trenger gode systemer for inntektssikring for arbeidsfolk, og støtter de partiene som vil sikre dette i denne saken.

– Vi vil ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, som gir den enkelte muligheten til å leve et godt liv selv i en vanskelig tid, sier Aud Marit Sollid, nestleder i FLT.

-Dagpenger er en viktig del av vårt felles sikkerhetsnett som sikrer trygghet og økonomi i krevende tider, sier hun.

Det skaper utrygghet for de som allerede strever med å få endene til å møtes. – Slik vil vi ikke ha det, avslutter Sollid.

Sist oppdatert 24. november 2020
av Frode Ersfjord