Felles brev til ordførerne

FLT, Fellesforbundet, Lederne, NHO Service og Vekst og attføringsbedrifter har skrevet brev til alle landets ordførere. Vi er bekymret om at de mest sårbare gruppene innen Varig Tilrettelagt Arbeidsplass (VTA) vil bli en salderingspost.

signatur 770Regjeringen har signalisert at de vil utrede VTA med sikte på overføring til kommunene. Med stort press i kommuneøkonomien er arbeidstager og arbeidsgiver siden bekymret for at de mest sårbare gruppene vil bli glemt. Vi er reff for arbeidssøkere med store vansker ikke lenger vil ha Stortingets beskyttelse og oppmerksomhet, i motsetning til personer med langt bedre forutsetninger for å få en jobb. Vi vil blant annet løfte frem at de aller mest utsatte tiltaksdeltakerne gjør en jobb med minimalt sykefravær, men de bli e alikevel ikke viet plass til i det såkalte normale arbeidslivet.

Vi ber ordførerne som er de øverste tillitsvalgte i kommunene til å tenke igjennom saken om VTA (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) og AFT (Arbeidsforberedende Trening). Samt bidra til at det blir en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken å få flere i jobb.

Her kan du lese brevet til ordførerne

Sist oppdatert 4. desember 2015