Fagdag: FLT 70 år

1.mai i 2021 fylte FLT 70 år. Jubileet ble feiret 9. november med en fagdag for ansatte, forbundsstyret og landsrådet. Temaet var arbeid og ledelse med flere foredragsholdere. Dagen ble avsluttet med festmiddag på Soria Moria Hotell i Oslo.

flt, 70 år

Foto: Marit Gabler

Forbundsleder Ulf Madsen innledet fagdagen med et historisk tilbakeblikk på den dramatiske stiftelsen av forbundet, men la også stor vekt på fremtiden:
I dag er situasjonen at vi blir utfordret av andre forbund. Gjennom prosjektet «FLT inn i Fremtiden» har vi sammen med eksterne kartlagt utfordringer og trusler, men det finnes også mange muligheter. Forbundet har nå 22. 00 medlemmer og har styrket den ytre organisasjon med regionrådgivere. FLT prioriterer rekruttering og organisasjonsbygging, og vi har digitalisert kurstilbudet vårt. Det skjer utvikling på mange områder, og jeg er stolt den jobben administrasjonen og tillitsvalgte gjør. Jeg har tro på 70 nye år for FLT.

Ledelse, fjernledelse og fantastisk fremtid

NB! Presentasjoner fra fagdagen vil bli delt med deltakerne i etterkant per epost.

Sist oppdatert 9. november 2021
av Marit Gabler